Aner nord og syd for Kongeċen, Bd. 1-2.

300,00 DKK


Aner nord og syd for Kongeåen.
Bd. 1 Omkring Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Odder.
Bd. 2 Syd for Kongeåen samt Thy og Djursland.
Af Dan Heidener.

Bd. 1 på 530 sider, bd. 2 på 459 sider.

Forfatterens fædrene aner er behandlet i bind 1 og de mødrene i bind 2. Begge bind afsluttes med "anenummeroversigt", der dækker over henholdsvis faderens og moderens anetavle i listeform med henvisning til, på hvilke sider de pågældende aner er omtalt. Dertil kommer en alfabetisk lister over alle disse aner.

Den fædrene og mødrene anetavle er opdelt i kapitler, hvor de enkelte udsnit af den samlede anetavle eller slægtsgrene under passende kapiteloverskrifter er omtalt i kronologisk rækkefølge, den naturlige fra de ældst påviselige aner og frem mod nutiden og de generationer, hvor de enkelte kapitler er knyttet sammen – sluttelig i forfatteren.

Fællestitlen viser naturligvis, at alle de gæve forfædre og stammødre hørte hjemme i Jylland, men med stor geografisk spredning.

Bind 1 indeholder følgende kapitler alle med endelsen -slægten: Skaarup, Stilling, Bækgaard, Kaae, Framlev, Veng, Herredsfoged, Overgaard, Alken, Dose, Svejstrup Vestergaard (I og II), Ladegaard, Mesing, Skjoldelev, Boes, Grumstrup, Rye, Illerup (I og II), Bovnsgaard, Øvle, Fillerup, Dyngby, Kattrup, Aarhus, Viby, Fog, Bødker, Ormslev, Fregerslev, Damsgaard, Pinds Mølle, Forlevgaard, Sorring, Røgen, Mollerup (I og II), Kalbygaard, Horn, Klintrup, Rodegaard, Lundgaard, Kartoffeltyskerne (bl.a. Herold, Wedel og Freickel), Kærgaard, Vester Bording, Ebstrup, Elkjær, Tørring, Siim, Svejstrup, Javngyde, Farre, Kudsk og Bager.

Bind 2 har flg. kapitler, fra morfaderens side: Uldall, Raad, Ribe, Suusdal, Hyrup, Ferup, Buch (I, II og III), Egholt, Hugger, Nørskov, Fogelsang, Hovst, Fænø, Juhl, Pagh, Eltanggaard, Ravn, Basse, Koed, Kjær, Seest (I og II), Beck, Vejstruprød, Knud, Bundgaard, Frost, Ustrup, Vejbøl, Hattemager og Stenderup. Fra mormoderens side: Vinter, Brunsgaard, Hornstrup, Torsted, Støvring, Mors, Møgelvang (I og II), Krog, Skomager, Hiarsen, Hegedal, Friis, Nielstrupgaard, Helli (I og II), Lillemand, Salling, Revsbæk (I, II og III), Beg, Bonde, Gjesing, Padderup og Bakken.


Model/Varenr.: 1202
stk.